Made with MAGIX KelVet Consultant KelVet Consultant Informatie Telf:     +31654935796 Email: kelvetclinic@gmail.com Wij nemen geen nieuwe clienten meer aan   Telefonisch:  06-54935796 maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur Email:  kelvetclinic@gmail.com bij het maken van de afspraak via email moet u ten aller tijde een bevestiging van uw afspraak retour ontvangen; alleen dan staat de afspraak vast!! Afspraken worden gemaakt voor: maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur Afspraken buiten de genoemde uren worden extra berekend Betaling geschiedt primair contant of met pin ter stond na beeindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen of de aflevering van de patient of bestelde goederen. KelVetClinic – Drs. G.J. Kelder DVM; R. Kelder-Unhathirawuthikhun BBA Copyright © kelvetclinic . All rights reserved De informatie op deze site dient alleen als hulpmiddel. KelVetClinic – Drs. G.J. Kelder DVM; R. Kelder-Unhathirawuthikhun BBA Copyright © kelvetclinic . All rights reserved De informatie op deze site dient alleen als hulpmiddel.